0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120118 » Ambulance Amsterdam ( 13-118 Amsterdam )
0120119 » Ambulance Amsterdam ( 13-119 Amsterdam )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120103 » Ambulance Amsterdam ( 13-103 Amsterdam )
0130007 » Politie Amsterdam-Amstelland ( Persinformatie )
0130998 » Politie Amsterdam-Amstelland ( Lichtkrant )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120110 » Ambulance Amsterdam ( 13-110 Amsterdam )
0120415 » Ambulance Amsterdam ( Zorgambulance 13-415 )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120110 » Ambulance Amsterdam ( 13-110 Amsterdam )
0120405 » Ambulance Amsterdam ( Zorgambulance 13-405 )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120121 » Ambulance Amsterdam ( 13-121 Amsterdam )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0102998 » Brandweer Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode )
0102022 » Brandweer Amsterdam-Amstelland ( TBO )
0102023 » Brandweer Amsterdam-Amstelland ( Voorlichting )
0130007 » Politie Amsterdam-Amstelland ( Persinformatie )
0130998 » Politie Amsterdam-Amstelland ( Lichtkrant )
0102998 » Brandweer Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode )
0100950 » Brandweer Amsterdam-Amstelland ( Kazerne Teunis ( Bemanning TS )
0100969 » Brandweer Amsterdam-Amstelland ( Kazerne Teunis ( Lichtkrant )
0130007 » Politie Amsterdam-Amstelland ( Persinformatie )
0120121 » Ambulance Amsterdam ( 13-121 Amsterdam )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120109 » Ambulance Amsterdam ( 13-109 Amsterdam )
0130007 » Politie Amsterdam-Amstelland ( Persinformatie )
0130998 » Politie Amsterdam-Amstelland ( Lichtkrant )
0120104 » Ambulance Amsterdam ( 13-104 Amsterdam )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120159 » Ambulance Amsterdam ( 13-159 Amsterdam )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120101 » Ambulance Amsterdam ( 13-101 Amsterdam )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120412 » Ambulance Amsterdam ( Zorgambulance 13-412 )
0126999 » Ambulance Kennemerland ( Monitorcode )
0126154 » Ambulance Kennemreland ( Witte Kruis 12-154 )
0102998 » Brandweer Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode )
0100851 » Brandweer Amsterdam-Amstelland ( Kazerne Pieter ( Bemanning AL-2651 )
0100950 » Brandweer Amsterdam-Amstelland ( Kazerne Teunis ( Bemanning TS )
0102005 » Brandweer Amsterdam-Amstelland ( OvD Noord Alarmcode )
0100969 » Brandweer Amsterdam-Amstelland ( Kazerne Teunis ( Lichtkrant )
0100869 » Brandweer Amsterdam-Amstelland ( Kazerne Pieter ( Lichtkrant )
0120402 » Ambulance Amsterdam ( Zorgambulance 13-402 )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120409 » Ambulance Amsterdam ( Zorgambulance 13-409 )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120105 » Ambulance Amsterdam ( 13-105 Amsterdam )
1420015 » Ambulance Rotterdam-Rijnmond ( 17-115 )
1420999 » Ambulance Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120412 » Ambulance Amsterdam ( Zorgambulance 13-412 )
0130007 » Politie Amsterdam-Amstelland ( Persinformatie )
0130998 » Politie Amsterdam-Amstelland ( Lichtkrant )
0130007 » Politie Amsterdam-Amstelland ( Persinformatie )
0130998 » Politie Amsterdam-Amstelland ( Lichtkrant )
0130007 » Politie Amsterdam-Amstelland ( Persinformatie )
0130998 » Politie Amsterdam-Amstelland ( Lichtkrant )
0120121 » Ambulance Amsterdam ( 13-121 Amsterdam )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120109 » Ambulance Amsterdam ( 13-109 Amsterdam )
0130998 » Politie Amsterdam-Amstelland ( Lichtkrant )
0130007 » Politie Amsterdam-Amstelland ( Persinformatie )
0120120 » Ambulance Amsterdam ( 13-120 Amsterdam )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120124 » Ambulance Amsterdam ( 13-124 Amsterdam )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120105 » Ambulance Amsterdam ( 13-105 Amsterdam )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120109 » Ambulance Amsterdam ( 13-109 Amsterdam )
0130007 » Politie Amsterdam-Amstelland ( Persinformatie )
0130998 » Politie Amsterdam-Amstelland ( Lichtkrant )
0120411 » Ambulance Amsterdam ( Zorgambulance 13-411 )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120102 » Ambulance Amsterdam ( 13-102 Amsterdam )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120410 » Ambulance Amsterdam ( Zorgambulance 13-410 )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120115 » Ambulance Amsterdam ( 13-115 Amsterdam )
0120404 » Ambulance Amsterdam ( Zorgambulance 13-404 )
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0102998 » Brandweer Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode )
0101000 » Brandweer Amsterdam-Amstelland ( Kazerne Victor ( TS Bemanning )
0101019 » Brandweer Amsterdam-Amstelland ( Kazerne Victor ( Lichtkrant )
0102004 » Brandweer Amsterdam-Amstelland ( OvD Noord Infocode )
0120606 » Onbekend Onbekende of persoonlijke code
0120999 » Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant )
0120412 » Ambulance Amsterdam ( Zorgambulance 13-412 )